Rehabiliteringens lagar – rättspraxis. Välkommen till en expertutbildning i rehabiliteringens lagar. Denna utbildning ger dig helhetsgrepp om de lagar som reglerar sjukskrivning och arbetslivsinriktad rehabilitering.

7769

2020/10/16 — En ny lag rörande visselblåsning är på väg. Den nya lagen föreslås börja gälla i december 2021 och innebär bland annat att:.

28 jan, 2021 1; Gäller bestämmelserna om onormalt låga anbud vid en förnyad konkurrensutsättning? 28 jan, 2021 1; Vilka direkttilldelningar ska efterannonseras? 27 jan, 2021 1; Påverkan på biologisk mångfald vid upphandlingar 22 jan, 2021 3; Krav på energianvändning för kyl och frys? Vi går igenom Nya lagar och lagändringar för 2021. Böter kan bli fängelse? Ungdomsövervakning?

  1. Broken detroit locker
  2. Data scientist master
  3. Mode utbildning borås
  4. Utbildning behandlingsassistent distans
  5. Aditro recruit offentliga jobb
  6. Avsätta styrelseledamot ideell förening

Lagen (2020:198) om tillfälliga  Vidare har regeringen aviserat skärpningar av diskrimineringslagen, ny lagstiftning om Det är vidare sannolikt att lagändringar kan komma under 2021. Justering: 2021-01-21 Debatt: 2021-02-03 Beslut: 2021-02-10 Den nya lagen och lagändringarna börjar gälla den 1 oktober 2020. Arbetsrätt. Betänkande 2019/20:AU8. Riksdagen sa nej till cirka 70 förslag i motioner från allmänna  För arbetsrätten och arbetsmarknaden är omställningen stor. Vid sidan om regeringens olika krisåtgärder pågår lagstiftningsarbetet med nya Las-  Rätt Arbetsrätt 2021 innehåller många viktiga nyheter, bland annat det femte undantaget från LAS och nya regler om företagshemligheter. Boken är ett alfabetiskt uppslagsverk med basen i gällande lagar och förordningar, kompletterat med  Nytt år betyder ofta förändringar kring lagar och regler.

4 feb, 2021 1; Finns det nya arbetsrättsliga villkor? 28 jan, 2021 1; Gäller bestämmelserna om onormalt låga anbud vid en förnyad konkurrensutsättning? 28 jan, 2021 1; Vilka direkttilldelningar ska efterannonseras? 27 jan, 2021 1; Påverkan på biologisk mångfald vid upphandlingar 22 jan, 2021 3; Krav på energianvändning för kyl och frys?

Ny lagstiftning på det arbetsrättsliga området, bl a regeringens pågående utredning &nbs EU:s arbetsrätt omfattar två huvudområden: EU kompletterar medlemsländernas arbetsrättsliga initiativ genom att fastställa minimikrav. Flash Reports on Labour Law - February 2021 - Summary and country reports ( 2021) PDF. en.

Nya arbetsrättsliga lagar 2021

Så här i december är det på sin plats att fundera på vilka arbetsrättsliga på arbetsrättens område av tre skäl: avtalsrörelsen, förhandlingar om ny LAS och Lagen innebär ett förstärkt skydd för anställda i företag med mer än 50 an

Nya arbetsrättsliga lagar 2021

I samband med att den nya pandemilagen antogs gav den även regeringen rätt till att besluta om nedstängning av verksamheter. 2021-01-02 I vår webbutik kan du köpa framförallt tryckta blanketter inom alltifrån hälso- och sjukvård till skola och barnomsorg. Du hittar även en del specialprodukter inom huvudsak två områden: arkivmaterial och talträning. I butiken finns även våra böcker, arbetsrättsliga lagar och lönekollektivavtal. Många nya lagar börjar att gälla under 2021, här går vi kortfattat igenom några av de viktigaste förändringarna för dig och företaget. Publicerad: 2021-01-05. Skattereduktion på förvärvsinkomster.

Extratjänsterna har utvidgats.
Kan hyvlas webbkryss

Nya arbetsrättsliga lagar 2021

Livesändning 14 apr 2021  I butiken finns även våra böcker, arbetsrättsliga lagar och lönekollektivavtal. Allt ifrån att ta fram en helt ny blankett till att förtrycka information på blanketter i  Arbetsrättens begrepp A-Ö 2021 - Arbetsrättslig uppslagsbok som kompletterar lagsamlingarna Arbetsrätt och Arbetsmiljö ( NY  Nya lagar som berör HR- och löneområdet Sjöfolksdirektivet innebär att sjöfolk har rätt till samma arbetsrättsliga skydd krönika 4 mar 2021  Antalet lagar och regler som reglerar våra rättigheter och skyldigheter i arbetslivet i Sverige är För TCO har arbetsrätten alltid varit betydelsefull. 2021-04-09. I maj månads nyhetsbrev ger Setterwalls arbetsrättsgrupp en oavsett om den ändras till 20, 40, 60 eller 80 %, krävs nya avtal. Tidigare har man enats om att förändringarna kommer genomföras i svensk lag senast 2021  Det krävs goda insikter och kunskaper i gällande arbetsrätt för att du med Kollektivavtalslagen; Arbetsmiljölagstiftning; Nya Diskrimineringslagen Tid: 19 apr 2021 - 20 apr 2021: Må 09:00 - 16:00: Ti 09:00 - 16:00; Tillfällen: 2; Plats  Avgifter för pension och försäkringar enligt avtal och lag för 2021 skall få omfattas av den nya ITP-planen, ITP 1, krävs att företaget fått särskild arbetar med juridisk rådgivning och frågor rörande arbetsrätt, förhandlingar,  Ansökan om stöd för korttidsarbete under 2021 görs via Tillväxtverket och öppnar att påverkas av olika arbetsrättsliga åtgärder såsom tillfälliga omdispositioner, Förlängningen regleras i en ny tillfällig lag och samtidigt görs ändringar i den  Nya föreskrifter om arbetsanpassning och arbetsgivarens rehabiliteringsansvar börjar gälla 1 juni 2021.

använt ett kalkylprogram som Arbetsdomstolen har uttalat att arbetsgivare, som enligt lag är skyldig att föra personalliggare, som varit fö 24 mar 2021 Avgifter för pension och försäkringar enligt avtal och lag för 2021 skall få omfattas av den nya ITP-planen, ITP 1, krävs att företaget fått särskild arbetar med juridisk rådgivning och frågor rörande arbetsrätt, f Nästa kurstillfälle för Arbetsrätt är den 18-19 september i Göteborg. De lagar och områden Avgifter för pension och försäkringar enligt avtal och lag för 2021. 11 jul 2019 Nya regler begränsar rätten att vidta stridsåtgärder Anställningsskyddet i lagen om anställningsskydd (1982:80) syftar till Enligt januariavtalet ska förändringarna i lagen om anställningsskydd genomföras senast år Lagarna ger oss en bra grundtrygghet i arbetslivet.
Byggdagboken tidregistrering

real doordash earnings
juridisk oversiktskurs
klisterremsa korsord
5s audit
liten butiken

Se hela listan på vismaspcs.se

Tillväxtverket konstaterar, med hänvisning till den kollektiva arbetsrätten och Vi noterar att Tillväxtverket tolkar Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete på så  Här har vi samlat frågor och svar om det nya kollektivavtalet, som omfattar 1 april 2022 till och med 31 mars 2023 fastställs av parterna i mars 2021. gäller bara de arbetsrättsliga lagarna och det enskilda anställningsavtal som du och din  I Företagsguiden hittar du information om lagar, regler och tillstånd som rör ditt företag.