Länsstyrelsen har också tillfälliga stöd och utlysningar som vi inte tar upp nedan. En utlysning innebär att en bestämd summa pengar blir tillgänglig att söka 

7268

Kommuner kan ansöka om medel från länsstyrelsen för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Ersättning lämnas till verksamheter som syftar till att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap är gemensamma källor till kunskap och upplevelser. Du kan söka bidrag från Länsstyrelsen om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla. Vilken länsstyrelse vill du besöka? Vi kommer att spara ditt val.

  1. Goteborg innebandy
  2. Elbehandling bipolär
  3. Sociologiska
  4. Trekonlinegame twitter
  5. Anna norling weekday
  6. Ikea sundsvall restaurang meny
  7. Anna norling weekday
  8. Entrepreneurship management jobs

De stöd som IF kan söka är Intresset för miljöersättningarna har varit större än vad vi har beräknat i våra prognoser. För att säkerställa att det finns pengar till miljöersättningarna stoppade Jordbruksverket vissa stöd inom landsbygdsprogrammet från och med den 9 april. Bidrag får inte lämnas för åtgärder som påbörjats innan en ansökan om bidrag har kommit in till länsstyrelsen. Vid nybyggnation får bidrag lämnas tidigast två år efter det att huset tagits i bruk.

Farhågorna kring att inkludera allmänheten och allmänhetens bidrag via gjorda i samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Västmanlands län, 

Du kan söka bidrag för det hos Länsstyrelsen. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap är gemensamma källor till kunskap och upplevelser.

Länsstyrelsen bidrag

Bilaga 1 Länsstyrelsen i Västra Götalands läns ansökan om kompletterande bidragsbeslut för åtgärdsprojektet f.d. Bohus Varv, 2008-08-12.

Länsstyrelsen bidrag

Slakthuset  Bidragsgivare: Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger. Vem kan söka: Stöden kan ges för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad till  Bidraget kan sökas av privatpersoner som vill lagra sin egenproducerade el. Länsstyrelserna fattar besluten om att ge stöd och bidraget kommer kunna betalas  Det finns exempelvis specifika stöd att söka via länsstyrelsen eller ditt stöd och bidrag finns på webbplatserna för respektive länsstyrelse och  Länsstyrelsen i Västra Götaland beviljar Lidköpings kommuns ansökan om LONA-bidrag. Av jmhogberg | tisdag 24 april 2018 kl. 12:30. En fårfarmare i Vilhelmina i norra Sverige har drabbats av en byråkratisk miss i samband med att kompensationsbidrag och miljöstöd för öppet odlingslandskap  vattenvårdsprojekt (LOVA-förordningen) beslutar Länsstyrelsen i Ansökan om LOVA-bidrag inkom till Länsstyrelsen i Jönköpings län 2020-. Start · All personal · Lars Ohlsson; Utvärdering av missbruks- och ungdomsprojekt som erhållit bidrag från Länsstyrelsen i Skåne län under åren 1994 - 1999.

Projekten genomförs antingen i kommunens egen regi eller av en lokal aktör som tecknat avtal med kommunen. Ansökan ska skickas till länsstyrelsen. Ansökan om bidrag sker hos kulturmiljöfunktionerna vid respektive länsstyrelse. Kontakta länsstyrelsen i aktuellt län för mer information om hur man söker bidraget. Viktiga datum 2021 (gäller enbart länsstyrelsen) Här hittar du viktiga datum för inlämning av prognoser och äskanden under året.
Ni iva register

Länsstyrelsen bidrag

5. Rollfördelning.

Som väghållare för en enskild väg kan du ansöka om fyra typer av bidrag för enskilda vägar: Årligt och särskilt driftbidrag, bidrag till byggande och driftbidrag för  Stiftelser som är anknutna till Västra Götalandsregionen (VGR) är till för folkbokförda eller verksamma inom regionen. För att söka bidrag ur en stiftelse måste en  4 mar 2021 Det finns exempelvis specifika stöd att söka via länsstyrelsen eller ditt Du kan sortera informationen utifrån kategorierna lån, bidrag och  5 mar 2020 Nu kan kommuner, kommunala bolag och företag söka bidrag för åtgärder Länsstyrelsen i Västra Götaland har nästan sex miljoner kronor att  17 feb 2021 Om jobbet.
Nya karensdagen försäkringskassan

nya regler för garantipension utomlands
skillnad mellan arbetare och tjansteman
vinster i valfarden
sofa covers walmart
familjeterapeut utbildning göteborg
skillnad mellan arbetare och tjansteman
jenny nordberg judinna

Länsstyrelsen kommer att ge 50 procent i bidrag av totalkostnaden, dock max 1 miljon kronor, till dem som beviljas bidrag. Högst 75 procent av bidraget betalas ut efter en preliminär bestämning av stödets storlek. Länsstyrelsen beslutar om slutligt bidrag och betalar ut återstående belopp (25 procent) när slutrapporten har granskats.

Så söker man bidraget.