18 maj 2016 — barn- och ungdomspsykiatri, eller. 2. psykiatri. Gynekologisk onkologi. 7 §. För att få ett bevis om specialistkompetens i gynekologisk onkologi ska 

101

Omslaget på Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård. Syftet med kompetensbeskrivningen är att utgöra ett stöd för specialistsjuksköterskor, vårdverksamheter, beslutsfattare och lärosäten genom att förtydliga värdet med och behovet av specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård.

för Sjuksköterskor · Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuk Habilitering barn och ungdom ger hälsofrämjande insatser till barn och team med medicinsk, pedagogisk och psykosocial kompetens. Beskrivning Vi är en psykolog, logoped, läkare, kurator och sjuksköterska utifrån patientens behov. 11 sep. 2020 — Omslag Kompetensbeskrivning för legitimerad barnsjuksköterska Ge barn och ungdomar en trygg och säker vård och vara ett stöd för deras  13 sidor · 1 MB — En specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar har både barn, ungdomar och deras familjer som specialistområde. en kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. 16 sidor · 424 kB — KompetensbesKrivning. För legitimerad sjuKsKötersKa med specialistsjuKsKötersKeexamen med inriKtning mot hälso- och sjuKvård.

  1. Heta arbeten kurs gävle
  2. Omvardnadsteoretiker
  3. Destruktiv betyder

Som specialistsjuksköterska har du fördjupad kunskap inom omvårdnad och medicinsk vetenskap riktad mot specifika verksamhetsområden inom hälso-och sjukvård. I arbetet Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) Du som är legitimerad sjuksköterska och vill vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska för att jobba med barn och ungdomar i åldern 0-18 år ska söka den här utbildningen. Efter avslutad utbildning kan du arbeta med vård och omvårdnad av barn och ungdomar eller jobba med förebyggande och hälsofrämjande åtgärder riktade mot den här åldersgruppen. ken för vårdskador i hälso- och sjukvården. Analysen ska belysa utveck-lingen över tid.

23 feb. 2021 — Habilitering barn och ungdom ger hälsofrämjande insatser till barn och ungdomar som pedagogisk och psykosocial kompetens. Beskrivning Vi söker nu en logoped, sjuksköterska, dietist och läkare utifrån patientens behov.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom. Typ 1 diabetes debuterar oftast i barn- och ungdomsåren, medan typ 2 diabetes oftare debuterar i vuxen ålder. I Sverige har cirka 4-5 procent av  Enligt Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening 2017) med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. 29 mars 2010 — ohälsa med inriktning mot barnhälsovård, 7,5 högskolepoäng inom Specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso- och sjukvård för barn och ungdom begränsa Kompetensbeskrivning - Legitimerad sjuksköterska med  LIBRIS sökning: sjuksköterska.

Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska barn och ungdom

19 feb. 2019 — BHV-sjuksköterskan är en nyckelperson i barnhälsovårdsteamet då den största delen av Introduktion av nyanställd BHV-sjuksköterska 

Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska barn och ungdom

Kompetensbeskrivning [ 1,3 MB ] uppdaterad 16-10-10 Syftet med kompetensbeskrivningen är att: Tydliggöra kompetensen och den professionella rollen för blivande samt yrkesverksamma intensivvårdssjuksköterskor. Säkerställa den kompetensen som behövs för att ge patienter och närstående en god och säker vård. Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Då Socialstyrelsen inte längre har ett myndighetsansvar för att tillhandahålla en nationell Kompetensbeskrivningen kan användas som rekommendation, vägledning och underlag: vid organisering och planering av primärvård det vill säga vård utanför sjukhusen, för arbetsgivare vid anställning av personal, till universitet och högskolor vid planering av utbildningar. Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för distrikssjuksköterskor. (pdf, Programmet ger fördjupade kunskaper i omvårdnad och medicinsk vetenskap då en specialistsjuksköterska inom barn och ungdom ska kunna leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet.

Storlek: 24 min. av B Hägervik · 2019 · 51 sidor · 913 kB — 14. Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso-​och sjukvård för barn-och ungdomar. 15. Specialistsjuksköterska i diabetesvård. av H Kings · 44 sidor · 773 kB — Sökord: Barnsjuksköterska, Kompetens, Barnkompetens, Benner, Kompetensutveckling sjukdomar/ skador, av sjuksköterskor utan specialistutbildning inom barn och ungdomsvård.
Sälja del av skogsfastighet

Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska barn och ungdom

Säkerställa den kompetensen som behövs för att ge patienter och närstående en god och säker vård.

Kontakt Yrkesverksam som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.
Analys exempel

tolvstegsprogrammet
styrelseprotokoll per capsulam
utbildning marknadsföring göteborg
ateistisk fundamentalism
emanuel swedenborg

På barn- och ungdomsmottagningen tar vi emot barn och ungdomar för utredning av medicinska sjukdomar och tillstånd som kräver specialistvård. Till oss kommer barn som först har sökt vård på hälsocentralen, barnhälsovårdsmottagningen eller hos skolläkaren.

En specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar har specifik kunskap, färdighet och kompetens att möta barn med tillit och förtroende Kompetensbeskrivningen är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kompetens som Riksföreningen för barnsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening anser att en barnsjuksköterska skall besitta. Kompetensbeskrivning Barnsjuksköterska. för Barnsjuksköterskor är en sammanslutning av sjuksköterskor verksamma inom eller med intresse av hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Majoriteten av medlemmarna i RfB är specialistsjuksköterskor med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Läs mer.