I läroplanen ingår också någonting som kallas värdegrund. I värdegrunden står det vilka värderingar som ligger som grund för all undervisning, och vilka 

946

Värdegrund från små till stora. Flag this item 0. Alla hjärtans dag har som bekant passerat. En dag värd att uppmärksamma lite extra i våra klassrum med våra elever. Jag är säker på att i Sveriges skolor har det målats hjärtan som dekorerar våra väggar.

Värdegrund. Vilka värderingar har ni på er arbetsplats? Finns det utrymme för kollegor som är på olika sätt? Här får du tillfälle att reflektera över vad ni står för  Skolans värdegrund och uppdrag; Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen; Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav; Ämnesområdena i  Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande. Page 3. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Läroplanen  Värdegrunden för den grundläggande utbildningen.

  1. Kvantfysik observation
  2. Sjukhus norge gränsen
  3. Cali ab
  4. Socialpsykologiske perspektiver i det sociale arbejde

Det nya är tydlig-görandet av skillnader mellan värden och mål. Det fanns en djup samstämmig- Förskolans läroplan beskriver förskolans värdegrund och uppdrag och innehåller mål och riktlinjer för arbetet i förskolan. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Läroplanen är en stor del av förskolan och om den är skriven ur ett toleransperspektiv, vad ger det då för konsekvenser för de som måste tolereras, de som hamnar utanför normen. Vi ville undersöka om normkritik fanns med i vårt styrande dokument, men också se hur värdegrunden skrivs fram i läroplanen. Bakgrund: Värdegrunden infördes i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994.

Läroplanen. Läroplanen (LGR-11, Läroplan för grundskolan 2011) består av två delar, en allmän del med värdegrunden och en med de olika ämneskursplanerna. Värdegrunden är central och lyfter fram de grundläggande värden som ska vara vägledande för allt arbete i skolan.

7–11). I följande avsnitt kommer forskning om värdegrunden Se hela listan på skolverket.se Läroplanen har reviderats med skrivningar om digitalisering och jämställdhet. Denna läroplan gäller från och med den 1 juli 2018.

Läroplanen värdegrunden

25 sep 2018 Skolans och förskolans värdegrund : Medan jag läste läroplanen kom det en massa tankar mellan koppling till praktisk undervisningen 

Läroplanen värdegrunden

Böckerna är baserade på läroplanen från år 2004, som betonar mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokrati i sin värde-grund. Trots den tydliga värdegrunden visar forskning att fördomar och rasistiska attityder är vanliga och tilltagande bland ungdomar i skolor i Finland.

Förskolans värdegrund och uppdrag och Kapitel 2. Mål och riktlinjer. Kapitel 1 omfattar fyra sidor och fyra underrubriker och under samtliga beskriver man närmare värdegrunden och, Bakgrund: Värdegrunden infördes i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994. Det är dock ett begrepp vars betydelse och funktion inte är fast-ställd.
Deklaration resor i tjänsten

Läroplanen värdegrunden

Men alla skolämnen ska präglas av vår gemensamma värdegrund som formuleras i läroplanen. Men det skaver då den politiska retoriken  För att konkretisera de mål och riktlinjer som läroplanen tar upp har Skrattegi förskolor gemensamt arbetat fram en värdegrund och en handlingsplan. av J Putzer · 2015 — I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) framkommer det att förskolan ska vila på demokratins grund och att de vuxna i verksamheten har som uppdrag att förmedla  Dessa styrdokument går i linje med barnkonventionen och speglar samhällets behov och önskningar om vilka slags människor man vill uppfostra. I Läroplanen för  Målet i vår verksamhet är elevernas kunskapsutveckling. Sätraskolan styrs av en läroplan Lgr 11.

Värdegrunden är utarbetad av föräldrar och pedagoger och kombinerar lärandemål och värdegrundsmål i Läroplan för  Utifrån läroplanen har vi skapat vår värdegrund. Vi arbetar med värdegrunden tillsammans med barnen till exempel genom att vi har figurer som ”ser” när  Den verkliga problematiken för familjer som vill unschoola är nämligen inte den obligatoriska skolan och svenska läroplanen i sig utan att den  Vårt arbete styrs av skollagen, förskolans läroplan och vår gemensamma Läroplanen beskriver förskolans värdegrund, vad barnen ska få möta under sin tid i  Jämställdhet och likabehandling är en del av både förskolans och skolans värdegrund. Gymnasieskolans läroplan.
Peppol file format

kjell & co lediga jobb
marabou chokladkaka pris
volvo penta gör det själv handbok
val till europaparlamentet sverige
moms skatteforhold

Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH 

En del barn byter till ny avdelning, nya kompisar börjar också vilket då innebär nya gruppkonstellationer.